HSG-Laundry-IEIA mailing list archives

Avatar

23202020: Piseth​ បានយកអាជ្ញាប [...]

by
Tan Chamroeun
- 04/24/2020 08:40:36

23202020: Piseth​ បានយកអាជ្ញាបណ្ណ និងកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថាន ឲ្យលោកយ៉ារឿន ដើម្បី ឲ្យគាត់បង់លុយឲ្យ តែលោកយ៉ារឿន ថាចាំបានសៀវភៅរបាយការណ៍ចាំយកឲ្យគាត់ម្តងទាំងអស់គាត់ និងបង់លុយឲ្យគ្រប់ចំនួន(បើមានតែអាជ្ញាបណ្ណ មិនមានសៀវភៅចិនមិនឲ្យលុយមកគាត់ទេ)។